Zawód detektywa jest  opisany w ustawie o usługach detektywistycznych. Opis nie jest może dokładny ale wskazuje jego podstawowe obowiązki, zakres działania i prawa jakie posiada. Zgodnie z art 2 tejże ustawy, usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i